تینا علایی
زبان ترکی
معرفی :

کارشناس ارشد معماری از Üniversitesi Hacettepe آنکارا
دوره ها و گواهینامه ها : مدرک C1 زبان ترکی از دانشگاه Gazi

سوابق آموزشی :

مدرس زبان ترکی ICON Akademi
مدرس زبان ترکی آکادمی آنلاین زبان چین هاب

سوابق اجرایی:

ترجمه کتبی و هم زمان بین شرکت های تجاری ایران و ترکیه شرکت Uç savunma