فاطمه خواجه علی
زبان کره ای
معرفی :

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
دوره ها و گواهی نامه ها : TOPIK 4
نفر دوم مسابقات SejongHakdang Korean speech 2020
نفر چهارم مسابقات Talk Talk Korea Global

سوابق آموزشی :

مدرس زبان کره ای