فریبا غریبی
زبان انگلیسی کودکان
معرفی :

دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی 
مترجم و مدرس
دوره ها و گواهی نامه ها : 
مدرک TTC از کانون ملی زبان
مدرک FCE از کانون ملی زبان

سوابق آموزشی :

مدرس زبان انگلیسی مدرسه نهال
مدرس زبان انگلیسی موسسه زبان ایران
مدرس زبان انگلیسی موسسه زبان بزرگمهر
مدرس زبان انگلیسی کانون ملی زبان ایران

سوابق اجرایی:

سوپروایزر ،فرهنگسرای بهاران
اموزگار کلاس سومی ها،دبستان غیرانتفاعی نهال
فعالیت در زمینه تولید محتوا و ترجمه مقالات عمومی و تخصصی