محمدکمال عچرش
زبان انگلیسی
معرفی :

دانش آموخته رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی
رتبه 15 کشوری در آزمون کارشناسی ارشد
دوره ها و گواهینامه ها : 
تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان موسسه سفیر گفتمان

سوابق آموزشی :

مدرس زبان انگلیسی موسسه سفیر گفتمان
مدرس خصوصی زبان انگلیسی

سوابق اجرایی:

مترجم عمومی و تخصصی متون
دبیر انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز