دانلود منابع و فایلهای زبان اسپانیایی

NPCR1

فایل صوتی کتاب Prisma A1
درس 7 تا 12

دانلود فایل با لینک مستقیم

فایل صوتی کتاب Prisma A1
درس 1 تا 6

دانلود فایل با لینک مستقیم
NPCR1

کتاب کار کتاب Prisma A1
درس 1 تا 3

دانلود فایل با لینک مستقیم
NPCR1

کتاب اسپانیایی Prisma A1
درس 1 تا 6  - مخصوص ترم 1 و 2

دانلود فایل با لینک مستقیم