دانلود منابع و فایلهای زبان فرانسوی

فایل صوتی کتاب Edito A1
درس 7 تا 12

دانلود فایل با لینک مستقیم

فایل صوتی کتاب Edito A1
درس 1 تا 6

دانلود فایل با لینک مستقیم
NPCR1

کتاب آموزش فرانسوی Edito A1
مخصوص ترم 1 تا 4

دانلود فایل با لینک مستقیم