دانلود منابع و فایلهای زبان ژاپنی

صفحات تمرین کاتاکانا

دانلود فایل با لینک مستقیم

صفحات تمرین هیراگانا

دانلود فایل با لینک مستقیم

کتاب کار Genki 1

دانلود فایل با لینک مستقیم

کتاب ژاپنی Genki 1
مخصوص ترم 1 و 2

دانلود فایل با لینک مستقیم