مهدیه رادمهر
زبان کره ای
معرفی :

دانش آموخته رشته زبان چینی دانشگاه تهران
فارغ التحصیل شده از موسسه سجونگ تهران
دوره ها و گواهی نامه ها :
مقام اول مسابقه سخنرانی به زبان کره ای موسسه سجونگ تهران 2020
جزو ده نفر برتر دور مقدماتی مسابقه Quiz On Korea 2018 برگزار شده توسط شبکه KBS
جزو پنج نفر برتر مسابقه Quiz On Korea برگزار شده توسط سفارت کره جنوبی
مقام دوم مسابقه ی خوشنویسی چینی 2018
مدرک TOPIK 6

سوابق آموزشی :

مدرس زبان کره ای در مرکز توسعه آموزش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
مدرس کره ای در آموزشگاه های سطح شهر تهران