یلدا دایم امید
زبان فرانسوی
معرفی :

فارغ التحصیل زبان و ادبیات فرانسه 
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه
عضو گروه استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز

سوابق آموزشی :

تدریس کتاب های متد در موسسه مهارت
دو سال سابقه تدریس آنلاین و حضوری

Leave a Comment